Even geduld aub. Berekening is in volle gang
help-button
Sluiten

Welkom bij het BIPT-onlinehulpsysteem. Door op de knop 'Help' te klikken kunt u steeds meer informatie krijgen over het scherm dat u momenteel bekijkt.

Vergelijkingsprogramma mobiel - Hoe werkt het

1.Doel van de module voor de mobiele diensten

2.Stap 1: Invoeren van uw zoekopdracht 

3.Nationale oproepen. 

4.Internationale oproepen. 

5.Voicemail- en datadiensten. 

6.Stap 2: gedetailleerde informatie

7.Stap 3: weergave van de resultaten. 

8.Details van de tariefplannen in de resultaten.  


 

1       Doel van de module voor de mobiele diensten

Aan de hand van deze module kunt u de gemiddelde maandelijkse kosten vergelijken van de tariefplannen op de Belgische particuliere markt voor het gebruik van de mobiele diensten

-         hetzij via een "snelle opzoeking" door de standaardwaarden van de tool te gebruiken;

-         hetzij via een "gepersonaliseerde opzoeking", die rekening houdt met de details van het maandelijkse gebruikspatroon zoals u het hebt ingegeven.

 

Deze indicatieve tool kan u helpen een specifiek tariefplan te kiezen uit de verschillende voorstellen die vandaag op de markt te koop zijn en die u in het tariefvergelijkingsprogramma kunt terugvinden.

 

 

Deze module heeft betrekking op de producten die de verschillende soorten van mobiele-communicatiediensten integreren: telefonische oproepen (naar vaste of mobiele nummers), sms-berichten en datadiensten voor toegang tot internet. Het betreft dus producten bestemd voor mobiele toestellen zoals gsm-toestellen en smartphones. De producten die enkel dienen voor mobiele internettoegang, voor draagbare computers ("laptops") en tablets zoals een iPad bijvoorbeeld, worden behandeld in de internetmodule van het tariefvergelijkingsprogramma.

2       Stap 1: Invoeren van uw zoekopdracht

De eerste stap in de "gepersonaliseerde opzoeking" bestaat erin te bepalen wat voor soort plan u interesseert: met voorafbetaling, achteraf betalen met een abonnement of om het even. Het tariefvergelijkingsprogramma zal u standaard in de resultaten beide soorten van tariefplannen voorstellen.


Figure 1 - Keuze van het gewenste type plan

U moet ook vermelden of u in de resultaten al of niet het effect wilt zien van de promoties die momenteel gelden. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de in de prijsvergelijker getoonde plannen standaard diegene zijn die beantwoorden aan het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd rekening houdende met de bestaande promoties. Deze aanpak is het gevolg van de wens van het BIPT om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om maximaal profijt te halen van de promoties die de operatoren op de Belgische particuliere telecommunicatiemarkt aanbieden. De mogelijkheid om resultaten zonder promoties te verkrijgen blijft natuurlijk behouden door het antwoord op de vraag in verband met het meetellen van de promoties te wijzigen.

Wij vestigen evenwel uw aandacht op het feit dat men voor sommige daarvan moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Als dat het geval is zal de operator voordien al een tekstveld hebben ingevuld, waarin de voorwaarden worden gespecifieerd om de voorwaardelijke promoties te kunnen genieten. U vindt die in het roze veld onder de naam van het plan.

 

De weergegeven gemiddelde maandelijkse prijs houdt rekening met alle promoties die in het programma geregistreerd zijn. Ga dus a.u.b. na of u wel degelijk aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de voorwaardelijke promoties, om die dienst te krijgen voor de aangeduide prijs. 


Figuur 2 -Scherm voor invoering van gegevens inzake mobiele telefonie


De volgende stappen bestaan erin uw gebruikspatroon voor de volgende 5 elementen te detailleren:

§  Oproepen van een mobiel toestel naar een mobiel toestel in België (M2M-oproepen);

§  Oproepen van een mobiel toestel naar een vast toestel in België (M2F-oproepen);

§  Internationale oproepen;

§  Gewenste hoeveelheid sms-berichten;

§  Datavolume voor internettoegang.

 

De oproepen naar speciale nummers met toeslag voor "premium"-diensten worden uitgesloten uit de tariefvergelijking.

 

Naargelang van de positie van de cursor geeft de tool u een scherm met standaardstellingen over het maandelijkse gebruik en de gewenste volumes voor berichten en data.   Er is een link naar de informatieve website surfmobiel beschikbaar om uw gebruikspatroon beter te kunnen beoordelen via een reeks concrete voorbeelden van gebruik van mobiele diensten (e-mails, sociale media, downloaden van apps, streaming, ...).

 

Het is mogelijk om deze parameters wijzigen:

 

§  ofwel rechtstreeks door uw eigen gebruik in te voeren (u kunt daartoe een beroep doen op de informatie die uw huidige provider verschaft op uw factuur of op uw persoonlijke pagina);

§  ofwel met behulp van de schuifbalk boven aan het scherm.

Er wordt immers een schuifbalk tot uw beschikking gesteld waarmee u 3 vooraf bepaalde gebruikspatronen kunt kiezen: laag/gemiddeld/zwaar. Deze stemmen overeen met:

§  een totale maandelijkse beltijd van op een mobiel toestel;

§   een percentage oproepen naar andere mobiele nummers (ó verdeling van de mobiele oproepen naar andere mobiele nummers (M2M) en/of naar vaste nummers (M2F) en,

§  een percentage van oproepen naar de vaakst gebelde mobiele operator. 

 

 

Deze standaardwaarden, die zijn berekend op basis van informatie vergaard bij de actieve operatoren op de Belgische particuliere markt, zijn rechtstreeks zichtbaar in het deel “Belgedrag”. 


Figuur 3 - Details over gebruik van de oproepen, mobiele telefonie, nationaal gedeelte

In "de gepersonaliseerde opzoeking" kunt u  de periode specificeren waarin u uw vaste toestel het vaakst gebruikt om nationaal te bellen indien het standaardantwoord "Op elk moment" voor u niet past. Door op de rechterpijl te klikken, krijgt u de keuze uit de volgende zeven opties:

  • op elk moment;
  • weekend;
  • maandag tot vrijdag overdag;
  • maandag tot vrijdag, 's avonds;
  • maandag tot vrijdag, overdag en 's avonds;
  • maandag tot vrijdag, 's avonds en tijdens weekend;
  • maandag tot vrijdag, overdag en tijdens weekend.

Standaard wordt het cijfer dat overeenstemt met het gemiddelde gebruikspatroon op de schuifbalk weergegeven als gemiddeld maandelijks verbruik voor uw oproepen vanaf uw mobiele toestel. Het is mogelijk om dit cijfer te wijzigen om uw werkelijke gebruik in te geven.

Na raming van het aantal minuten dat u maandelijks belt met uw mobiele toestel naar vaste en mobiele nummers, kunt u het percentage van deze minuten bepalen dat wordt gebruikt om naar andere mobiele toestellen te bellen. Zo kunnen uw oproepen worden opgedeeld tussen mobiele (M2M) en vaste nummers (M2F).

 

Indien u over deze informatie beschikt, kunt u specificeren met welke mobiele operator u het vaakst communiceert. U wordt vervolgens gevraagd het percentage oproepen te preciseren die u doet naar klanten van diezelfde operator. 


4       Internationale oproepen

Indien u naar het buitenland belt, kunt u de periode aanduiden waarin u uw mobiele telefoon het vaakst gebruikt om te bellen naar internationale nummers. Het standaardantwoord is "op elk moment".


Figuur 4 - Keuze van de periodes voor internationaal gebruik

U kiest, uit een lijst van alfabetisch gerangschikte landen, de vaakst gebelde landen (maximaal drie landen) met het geraamde aantal belminuten. Voor elk voorgesteld land is het mogelijk om internationale oproepen naar een vast of mobiel nummer te kiezen in het land van bestemming want de prijzen voor internationale gesprekken naar eenzelfde land verschillen in het algemeen naargelang men naar een vast of mobiel nummer belt.


Figuur 5 - Lijst van landen voor internationale oproepen

5       Voicemail- en datadiensten


Figuur 6 - Keuze van de datadiensten en gewenste volumes

Indien u geïnteresseerd bent in de andere elementen van mobiele diensten, kunt u de maandelijkse hoeveelheden sms-berichten en/of datavolume ("mobiele data") uitgewisseld via internet specificeren. De velden met betrekking tot deze diensten worden automatisch ingevuld met de waarden die overeenkomen met de stand van de schuifbalk. Er is een link naar de informatieve website surfmobiel beschikbaar om uw gebruikspatroon beter te kunnen beoordelen via een reeks concrete voorbeelden van gebruik van mobiele diensten (e-mails, sociale media, downloaden van apps, streaming, ...).


6       Stap 2: gedetailleerde informatie

 

Deze stap is facultatief en biedt u de mogelijkheid om uw gebruikspatroon nauwkeuriger te bepalen. Die stap kan worden geactiveerd door op de knop te klikken, waardoor meer gedetailleerde gegevens over uw gebruikspatroon kunnen worden ingevoerd.

 

Figuur 7 - Gedetailleerde informatie, tabel voor invoer van de gegevens

Op dat ogenblik kunt u de veronderstellingen zien waarmee het tariefvergelijkingsprogramma rekening houdt voor de verdeling van de belminuten die u hebt aangegeven in stap 1. De tool verdeelt die minuten over de verschillende tijdsperiodes.

Als u in stap 1 bijvoorbeeld een geschat aantal belminuten hebt ingevoerd en de periode hebt opgegeven waarin uw mobiele telefoon het vaakst wordt gebruikt om te bellen, zult u de verdeling van de minuten op basis van de dagen (week en weekend) en van de uren krijgen, alsook de spreiding over de vaste en mobiele operatoren. Deze laatste raming van de verdeling over de mobiele operatoren is standaard gebaseerd op hun marktaandeel.

U kunt dus uw ramingen inzake het gebruik van uw telefoon verfijnen op basis van de uren, dagen en operatoren.

U kunt uw gebruikspatroon detailleren voor oproepen naar vaste en mobiele nummers in België en voor internationale oproepen.

U kunt eveneens de gewenste maandelijkse hoeveelheid sms'en en mms'en definiëren alsook het volume van mobiele data.

 

Nadat u die facultatieve verbruiksgegevens hebt ingevoerd, kunt u de knop "Zoek" kiezen om onmiddellijk toegang te krijgen tot de resultaten die het programma voorstelt.

7       Stap 3: weergave van de resultaten

Deze stap bestaat in het verkrijgen en weergeven van de resultaten. De plannen die worden voorgesteld zijn die welke u kunnen worden verstrekt op basis van het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd. Als standaardinstelling geeft deze lijst van weergegeven plannen slechts de 20 beste aanbiedingen, waarbij maximaal drie aanbiedingen per operator worden voorgesteld. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om het aantal getoonde tariefplannen te veranderen aan de hand van de desbetreffende rolmenu’s. 


Figuur 8 - Weergave van de resultaten

 

Het computerprogramma geeft u automatisch een lijst van de tariefplannen die in opklimmende volgorde van maandelijkse kosten gesorteerd zijn op basis van de gebruiksdetails die u hebt ingevoerd. U kunt de sorteervolgorde van die lijst met resultaten ook veranderen door op de gewenste kolomtitel te klikken (operator, tariefplan, maandelijkse kosten, soort tariefplan).

De lijst vermeldt de volgende gegevens:

 • de naam van de operator, eventueel samen met zijn logo;
 • de naam van het tariefplan;
 • het type tariefplan (abonnement of prepaid);
 • de iconen met betrekking tot de eventuele opties, promoties, kortingen en voordelen;  
 • de geraamde gemiddelde maandelijkse kosten.  Bij de berekening van die gemiddelde maandelijkse kosten wordt rekening gehouden met de eventuele tariefopties, promoties en/of kortingen van toepassing.

8       Details van de tariefplannen in de resultaten

Figuur 9 – Voorstelling van een plan

Wanneer u op dat icoontje klikt, verschijnt extra informatie:

 • In het linkerdeel staat vooral informatie over de minimumduur van het contract, de eventuele overdracht van de ongebruikte minuten, het soort van beschikbare factureringsmogelijkheden, de aangeboden betaalmogelijkheden en de openingsuren van de klantendienst.

 

 • In het rechterdeel staat de informatie over de eventuele opties/add-ons, promoties, kortingen en extra kenmerken.

 

 

Wilt u de specifieke details bekijken van een van de tarieven die op het resultaatscherm vermeld zijn, dan kan dat door op de naam van een specifiek tarief te klikken (stap 3).

Indien u het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd wilt wijzigen, kan dat door op de knop "Uw gebruiksdetails wijzigen/bewerken" te klikken.

U kunt de lijst met resultaten afdrukken door rechtstreeks op de knop "Resultaten afdrukken" te klikken.

Wenst u meer informatie over een specifiek plan van een operator, dan klikt u op de naam van een tarief in de resultatenlijst.  

 

 


Figuur 10 – Hoe de details te bekijken over een voorgesteld plan

Op die pagina worden inlichtingen gegeven over:

 

§  de identiteit van de operator (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en website);

 

§  de gedetailleerde informatie over en karakteristieken van het tariefplan;

 

§  uitvoerige informatie over de tarieven.


 

 

 

   

Ontwerp en ontwikkeling door EasyChange