Vragen over het gebruik van mobiele telefonie

In deze rubriek staan de vragen die de gebruikers van het tariefvergelijkingsprogramma tot nu toe het vaakst hebben gesteld. Als u het antwoord op een van uw vragen niet vindt, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen en stuur een mail naar het volgende adres: infotarsim@bipt.be Als die vraag vaak terugkomt, zullen wij die opnemen in deze "FAQ's".


Deze vragen betreffen de vergelijkingen die het programma tussen de tariefplannen maakt met betrekking tot verbindingen die uitgaan van een mobiele telefoon:

Waarom kan ik mijn tariefplan voor mobiele telefonie niet zien?

Waarom staat dat land niet op de lijst van mogelijke bestemmingen voor internationale oproepen?

Wordt in de berekeningen rekening gehouden met roaming?
Waarom kan ik mijn tariefplan voor mobiele telefonie niet zien?

Het tariefvergelijkingsprogramma geeft de tariefplannen voor particuliere klanten weer voor zover ze momenteel verkrijgbaar zijn en in het programma zijn ingevoerd door de operatoren.

 Het is echter mogelijk dat uw tariefplan in ons programma niet terug te vinden is. Dit kan verschillende redenen hebben:


-       Ofwel is uw plan niet langer te koop voor nieuwe klanten. In dat geval kunt u beter contact opnemen met uw operator om inlichtingen over dat tariefplan te krijgen. 

-       Ofwel heeft uw operator geen tariefplan ingebracht. In dat geval vragen wij u ons dat te laten weten. Wij zullen de operator aanspreken om de redenen te beoordelen waarom hij geen tariefplan in het systeem heeft ingevoerd.

 

-       Ofwel wordt in dat aanbod een mobiel toestel tegen verlaagde prijs beschikbaar gesteld 1Dergelijke aanbiedingen vallen buiten het bestek van de prijsvergelijker. 


1 Dit type aanbod is niet opgenomen in de resultaten van de simulator, maar enkel voor informatieve doeleinden in de aanvullende aantekeningen in de details van de tariefplannen.

 

Waarom staat dat land niet op de lijst van mogelijke bestemmingen voor internationale oproepen?

 Het is helaas niet mogelijk om alle internationale bestemmingen op te nemen. Het programma is in eerste instantie voornamelijk toegespitst op binnenlandse diensten.

 Wordt in de berekeningen rekening gehouden met roaming?

 Internationale roaming valt buiten het bestek van de prijsvergelijker. Naar het voorbeeld van andere prijsvergelijkers wordt dit dus in de berekeningen buiten beschouwing gelaten.