Vragen over het gebruik van vaste telefonie

In deze rubriek staan de vragen die de gebruikers van het tariefvergelijkingsprogramma tot nu toe het vaakst hebben gesteld. Als u het antwoord op een van uw vragen niet vindt, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen en stuur een mail naar het volgende adres: infotarsim@bipt.be

Als die vraag vaak terugkomt, zullen wij die opnemen in deze “FAQ's”.


 Deze vragen betreffen de vergelijkingen die het programma tussen de tariefplannen maakt met betrekking tot verbindingen die uitgaan van een vaste telefoon.

Waarom krijg ik de vraag welk soort van installatie gewenst is?

Waarom wordt er naar mijn postcode gevraagd?

Waarom wordt mij het totale aantal minuten voor elk soort van oproep gevraagd?

Waarom moet ik het ogenblik vermelden waarop ik bel?

Waarom staat dat land niet op de lijst van mogelijke bestemmingen voor internationale oproepen?

Waarom kan ik mijn tariefplan voor vaste telefonie niet zien?


 

Waarom krijg ik de vraag welk soort van installatie gewenst is?

 Bij diensten voor vaste telecommunicatie (vaste telefonie, vast internet of een bundel met daarin ten minste één vast element) kan die informatie van belang zijn om twee redenen. Enerzijds omdat de gemiddelde maandelijkse kosten kunnen verschillen naargelang van het soort van uitgevoerde installatie.  Anderzijds omdat sommige plannen maar in één van de twee versies worden aangeboden: hetzij een installatie van het type "do-it-yourself", hetzij een installatie die door een technicus moet worden gedaan.

 Waarom wordt er naar mijn postcode gevraagd?

 Voor elke opzoeking waarin een vast element begrepen is, wordt u de postcode gevraagd van de plaats van uw toekomstige aansluiting om te bepalen welke operatoren u de gewenste dienst kunnen aanbieden in die gemeente.

 We benadrukken echter het feit dat het tariefvergelijkingsprogramma realtime geen nauwkeurige details over de dekking van elke operator kan geven. Vandaar ons advies om navraag te doen over de beschikbaarheid van de betreffende dienst op uw adres, voordat u zich contractueel aan een operator bindt.

 Waarom wordt mij het totale aantal minuten voor elk soort van oproep gevraagd?

De gefactureerde tarieven kunnen naargelang van het soort oproep verschillend zijn. Om ervoor te zorgen dat de oproepkosten correct worden weerspiegeld, moet de prijsvergelijker uw gebruiksminuten uitsplitsen over de verschillende soorten van oproep.

Waarom moet ik het ogenblik vermelden waarop ik bel?

Het tarief dat de operatoren factureren kan afhankelijk zijn van het ogenblik waarop het gesprek plaatsvindt. Indien u bijvoorbeeld overwegend tijdens het weekend belt, moet het computerprogramma daarmee rekening houden.

Waarom staat dat land niet op de lijst van mogelijke bestemmingen voor internationale oproepen?

Het is helaas niet mogelijk om alle internationale bestemmingen op te nemen. Het programma is in eerste instantie voornamelijk toegespitst op binnenlandse diensten.

Waarom kan ik mijn tariefplan voor vaste telefonie niet zien?

Het tariefvergelijksprogramma geeft de tariefplannen voor particuliere klanten weer voor zover ze momenteel verkrijgbaar zijn en in het programma zijn ingevoerd door de operatoren. 

Her is echter mogelijk dat uw tariefplan niet voorkomt in ons programma. Dit kan verschillende redenen hebben: 

 -Ofwel is uw plan niet langer te koop voor nieuwe klanten. In dat geval kunt u beter contact opnemen met uw  operator om inlichtingen over dat tariefplan te krijgen; 

 -Ofwel heeft uw operator dat tariefplan niet ingebracht. In dat geval vragen wij u ons adt te laten weten. Wij  zullen de operator aanspreken on de redenen te beoordelen waarom hij geen tariefplan in het systeem heeft  ngevoerd. 

Er moet ook worden opgemerkt dat aanbiedingen van het type VoIP ('Voice over Internet Protocol") momenteel niet opgenomen zijn in deze module.