Vergelijkingsprogramma voor bundels - how it works

1.    Inleiding Doel van de module "bundels":

Aan de hand van deze module kunt u de gemiddelde maandelijkse kosten vergelijken van de voor verkoop beschikbare tariefplannen op de Belgische particuliere markt voor het gebruik van een bundel

§ ofwel rechtstreeks door uw eigen gebruik in te voeren in het gedeelte "gepersonaliseerde opzoeking"

§  ofwel met behulp van de schuifbalk boven aan het scherm in het gedeelte "snelle opzoeking".

 

Deze indicatieve tool kan u helpen een specifiek tariefplan te kiezen uit de verschillende voorstellen die vandaag te koop zijn en die u in het tariefvergelijkingsprogramma kunt terugvinden.

2.   Reikwijdte/toepassingsgebied van de module "bundels":

Deze module beperkt zich tot de vergelijking van enkel gebundelde aanbiedingen die worden verkocht onder de benaming "pack ", "pakket", "duo", "double Play", "trio", "triple Play" via de verschillende verkoopkanalen van de telecommunicatieoperatoren die op de Belgische particuliere markt actief zijn. In het bijzonder is deze module geenszins bestemd om "gemixte" aanbiedingen te kunnen vergelijken, of ze nu van dezelfde operator zijn, dan wel van verschillende operatoren.

3.   Invoeren van uw zoekopdracht 

De eerste stap bestaat erin te bepalen welke diensten deel zullen uitmaken van uw bundel. Daarvoor klikt u op de overeenstemmende vakjes boven de overeenkomstige iconen op het scherm hieronder.  Om te bepalen welke operatoren deze diensten kunnen aanbieden op de plaats van de aansluiting waarvoor u een tariefvergelijking maakt, moet u de postcode opgeven van de plek waar deze aansluiting zich bevindt.

Vervolgens wordt u gevraagd voor welk soort van installatie u kiest: ofwel wenst u die taak toe te vertrouwen aan een technicus, ofwel wilt u die zelf doen. Het programma gaat er standaard van uit dat u kiest voor een installatie door uzelf. 

U moet ook vermelden of u in de resultaten al of niet het effect wilt zien van de promoties die momenteel gelden. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de in de prijsvergelijker getoonde plannen standaard diegene zijn die beantwoorden aan het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd rekening houdende met de bestaande promoties.

Deze aanpak is het gevolg van de wens van het BIPT om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om maximaal profijt te halen van de promoties die de operatoren op de Belgische particuliere telecommunicatiemarkt aanbieden. De mogelijkheid om resultaten zonder promoties te verkrijgen blijft natuurlijk behouden door het antwoord op de vraag in verband met het meetellen van de promoties te wijzigen.

Wij vestigen evenwel uw aandacht op het feit dat men voor sommige daarvan moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Als dat het geval is zal de operator voordien al een tekstveld hebben ingevuld, waarin de voorwaarden worden gespecifieerd om de voorwaardelijke promoties te kunnen genieten. U vindt die in het roze veld onder de naam van het plan.

De weergegeven gemiddelde maandelijkse prijs houdt rekening met alle promoties die in het programma geregistreerd zijn. Ga dus a.u.b. na of u wel degelijk aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de voorwaardelijke promoties, om die dienst te krijgen voor de aangeduide prijs. 

 

Wanneer u deze informatie hebt ingevoerd, kunt u de gebruiksvoorwaarden van de verschillende elementen van uw bundel detailleren door op de knop "Volgende" te klikken.

 

Daarna wordt u verder geleid naar de verschillende elementen van de bundel. Om uitleg te krijgen over deze verschillende diensten, klikt u op de gewenste elementen en raadpleegt u de overeenstemmende hulprubrieken:

Vaste telefonie

Mobiele telefonie

Internet