Privacy (vertrouwelijkheid)

Het BIPT legt er de nadruk op dat elk persoonsgebonden gegeven dat in de computerapplicatie zou kunnen worden ingevoerd, niet op een andere manier wordt verwerkt dan wat strikt noodzakelijk is voor de correcte werking van die applicatie. Het BIPT garandeert de absolute vertrouwelijkheid van alle informatie van persoonlijke aard die in het programma voor tariefvergelijking zou kunnen worden ingevoerd en houdt geen enkel spoor bij van de gegevens die in het programma worden ingevoerd. Na afloop van de raadpleging worden de eventueel ingevoerde persoonsgegevens automatisch uit de applicatie gewist.  Bovendien garandeert het BIPT dat ze geenszins aan derden worden meegedeeld.