Even geduld aub. Berekening is in volle gang
help-button
Sluiten

Welkom bij het BIPT-onlinehulpsysteem. Door op de knop 'Help' te klikken kunt u steeds meer informatie krijgen over het scherm dat u momenteel bekijkt.

Algemene vragen


In deze rubriek staan de vragen die de gebruikers van het tariefvergelijkingsprogramma tot nu toe het vaakst hebben gesteld. Als u het antwoord op een van uw vragen niet vindt, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen en stuur een mail naar het volgende adres:  infotarsim@bipt.be 

Als die vraag vaak terugkomt, zullen wij die opnemen in deze “FAQ's”.  


Algemene vragen 

 

Voor wie is het tariefvergelijkingsprogramma bedoeld?

Welke plannen zijn opgenomen in de databank van het  tariefvergelijkingsprogramma?

Hoe werkt het programma voor tariefvergelijking?

Welk tariefplan moet ik kiezen?

Waarom kan ik mijn tariefplan niet zien?

Is de btw in de resultaten van de gesprekskosten begrepen?

Met welke afschrijvingsperiode wordt rekening gehouden? 

Ik begrijp de informatie die me wordt gevraagd/gegeven niet


 Voor wie is het tariefvergelijkingsprogramma bedoeld?

Dit programma wordt gratis beschikbaar gesteld aan al wie inlichtingen wil inwinnen over de tarieven van telecommunicatiediensten die momenteel te koop zijn op de Belgische particuliere markt. 

Met "particuliere markt" wordt bedoeld de aanbiedingen die bestemd zijn voor een niet-zakelijk gebruik.Daarom vallen bijvoorbeeld tariefplannen die bestemd zijn voor vrije beroepen of voor kmo's buiten het bestek van het tariefvergelijkingsprogramma.  

 Welke plannen zijn opgenomen in de databank van het tariefvergelijkingsprogramma?

De operatoren die in België telecommunicatiediensten aanbieden,  zijn wettelijk verplicht om in het systeem hun tarieven en de voornamste informatie met betrekking tot de diensten die momenteel op de particuliere markt te koop zijn, in te voerne (Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektonische communicatie).

De reikwijdte van het tariefvergelijksprogramma is echetr beperkt. Op dit ogenblik zijn de plannen voor vaste telefonie van het type VoiP, aanbiedingen waarin de beschikbaarstelling van een mobiel toestel tegen verlaagde prijs wordt gesubsidieerd1, plannen voor prepaid internet, gebundelde aanbiedingen met verschillende simkaarten en aanbiedingen die in bundels worden gemixt, niet opgenomen. 


1Het is mogelijk dat het bestaan ​​van dergelijke aanbiedingen worden vermeld voor informatieve doeleinden in de aanvullende aantekeningen in de details van de tariefplannen.

 Hoe werkt het programma voor tariefvergelijking?

Het programma voor tariefvergelijking bestaat uit 4 modules: de module vaste telefonie, de module mobiele telefonie, de module internet en de module bundels. 

Wanneer u een vergelijking wilt maken, wordt u eerst gevraagd de dienst(en) te kiezen die u interesseert of interesseren en door middel van een eenvoudige vragenlijst over de gekozen telecommunicatiedienst(en) aan te duiden wat uw verbruiksgewoonten zijn. 

Op basis van wat u in het programma hebt ingevuld zal de prijsvergelijker op maandbasis uitrekenen hoeveel het u zou kosten om het ene of het andere tariefplan te gebruiken. Daarbij wordt rekening gehouden met alle informatie die in het systeem beschikbaar is, waaronder ook de beschikbare opties voor de voorgestelde plannen. Voor elke module kunt u al dan niet activeren of in de weergegeven resultaten rekening moet worden gehouden met de effecten van de promoties. 

De resultaten van uw opzoeking zullen dan concreet worden getoond in de vorm van een lijst van tariefplannen die gesorteerd zijn in oplopende volgorde van prijs. Behalve de zuiver tarifaire informatie vindt u daarin ook de voornaamste gegevens van deze plannen, zoals de operatoren die in het programma hebben ingebracht. 

Standaard worden er in de lijst 20 resultaten per blad en 3 resultaten per operator weergegeven. Uiteraard kunt u deze waarden aanpassen en bijvoorbeeld alle plannen van alle operatoren laten zien. 

 

Welk tariefplan moet ik kiezen?

Wij leggen er sterk de nadruk op dat de prijsvergelijker, om te kunnen functioneren, moet uitgaan van een aantal hypotheses en dus onzekerheden bevat.

 Het voorgestelde resultaat moet daarom worden gezien als een aanwijzing omtrent de tariefplannen die het voordeligst zijn op grond van uw gebruikspatroon en niet als een formeel advies om een bepaald tariefplan te gebruiken.

 

Bovendien mag u het kwalitatieve aspect niet uit het oog verliezen en vooral niet de prijs-kwaliteitsverhouding.

 

Het is dus aan u om te bepalen of u op basis van kwalitatieve elementen opteert voor een tariefplan dat duurder is dan het plan dat u als allereerste door het programma wordt voorgesteld.

 Waarom kan ik mijn tariefplan niet zien?

 Het tariefvergelijkingsprogramma geeft de tariefplannen voor particuliere klanten weer voor zover die plannen momenteel verkrijgbaar zijn en in het programma zijn ingevoerd door de operatoren. 

 Het is echter mogelijk dat uw tariefplan niet voorkomt in ons programma. Dit kan verschillende redenen hebben:

Ofwel is uw plan niet langer te koop voor nieuwe klanten. In dat geval kunt u beter contact opnemen met uw operator om inlichtingen over dat tariefplan te krijgen. 

Ofwel heeft uw operator geen tariefplan ingebracht. In dat geval vragen wij u ons dat te laten weten. Wij zullen de operator aanspreken om de redenen te beoordelen waarom hij geen tariefplan in het systeem heeft ingevoerd. 

 
De reikwijdte van het tariefvergelijkingsprogramma is echter beperkt. Op dit ogenblik is er geen vergelijking mogelijk van aanbiedingen voor vaste telefonie van het type VoiP, aanbiedingen waarin de beschikbaarstelling van een mobiel toestel tegen verlaagde prijs wordt gesubsidieerd, prepaid plannen voor internet en aanbiedingen die in bundels worden gemixt.
 
Is de btw in de resultaten van de gesprekskosten begrepen?

 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw (nu 21%).

 Met welke afschrijvingsperiode wordt rekening gehouden? 

 Om de financiële impact van de vaste kosten over een relevante periode af te schrijven, heeft het BIPT als hypothese een referentieperiode van drie jaar genomen, conform de aanpak die de OESO volgt voor de studie van de tariefkorven in de telecommunicatiesector.

 In de praktijk betekent dit dat ervan wordt uitgegaan dat het een gemiddelde periode betreft binnen welke de consument denkt de dienst te gebruiken alvorens te overwegen om eventueel van formule of provider te veranderen.

 

Ik begrijp de informatie die me wordt gevraagd/gegeven niet

 

Bij elke telecommunicatiedienst die in de prijsvergelijker opgenomen is vindt u een helprubriek die specifiek is voor de dienst (groene knop rechts van het scherm). Daarin worden twee soorten van informatie verstrekt:


 onder de eerste titel, "Hoe werkt het", wordt stap voor stap uitgelegd hoe het tariefvergelijkingsprogramma moet worden gebruikt;


onder de tweede titel, "FAQ's", vindt u de meest gestelde vragen, meer bepaald in verband met deze telecommunicatiedienst.

 

Wij nodigen u dan ook uit om deze te raadplegen. Hebt u nog altijd geen antwoord op uw vraag gevonden, dan kunt u met uw vraag terecht op het volgende adres: infotarsim@bipt.be

Zoek Veelgestelde vragen voor een bepaalde module? U kunt op de link hieronder :

Ontwerp en ontwikkeling door EasyChange