Even geduld aub. Berekening is in volle gang
help-button
Sluiten

Welkom bij het BIPT-onlinehulpsysteem. Door op de knop 'Help' te klikken kunt u steeds meer informatie krijgen over het scherm dat u momenteel bekijkt.

FAQ Bundels


In deze rubriek staan de vragen die de gebruikers van het tariefvergelijkingsprogramma tot nu toe het vaakst hebben gesteld. Als u het antwoord op een van uw vragen niet vindt, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen en stuur een mail naar het volgende adres: infotarsim@bipt.be

Als die vraag vaak terugkomt, zullen wij die opnemen in deze “FAQ's”. 


Deze vragen slaan op vergelijkingen die het programma maakt tussen de tariefplannen met betrekking tot bundels:

Welke bundels zijn opgenomen in de databank van het tariefvergelijkingsprogramma?

Waarom wordt er naar mijn postcode gevraagd?

Waarom krijg ik de vraag welk soort van installatie gewenst is?

Is het mogelijk om verschillende simkaarten te combineren in een gecombineerd aanbod?

Waarom kan ik mijn tariefplan voor een bundel niet zien?

Hoe houdt de tariefvergelijker rekening met de modem/decoderkosten? 


 Welke bundels zijn opgenomen in de databank van het tariefvergelijkingsprogramma?

 De operatoren die in België telecommunicatiediensten aanbieden, zijn wettelijk verplicht om hun tarieven en de voornaamste inlichtingen in verband met de diensten die ze aanbieden, in het systeem in te voeren. (wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)

 Deze module beperkt zich echter tot de vergelijking van enkel gebundelde aanbiedingen die worden verkocht onder de benaming "pack" of "shake" via de verschillende verkoopkanalen van de telecommunicatieoperatoren die op de Belgische particuliere markt actief zijn.

 Wij benadrukken in het bijzonder het feit dat de module "bundels" geenszins bestemd is om "gemixte" aanbiedingen te kunnen vergelijken, of ze nu van dezelfde operator zijn, dan wel van verschillende operatoren.

Waarom wordt er naar mijn postcode gevraagd?

 Voor elke zoekopdracht die een vast element omvat, namelijk vast internet of de gecombineerde oplossing, wordt u de postcode gevraagd van de plaats van uw toekomstige aansluiting om te bepalen welke operatoren u de gewenste dienst kunnen aanbieden op die plaats.

 We benadrukken echter het feit dat het tariefvergelijkingsprogramma realtime geen nauwkeurige details over de dekking van elke operator kan geven.

 Vandaar ons advies om navraag te doen over de beschikbaarheid van de betreffende dienst op uw adres, voordat u zich contractueel aan een operator bindt.

 Waarom krijg ik de vraag welk soort van installatie gewenst is?

Bij diensten voor vaste telecommunicatie (vaste telefonie, vast internet of een bundel met daarin ten minste één vast element) kan die informatie van belang zijn om twee redenen. Enerzijds omdat de gemiddelde maandelijkse kosten kunnen verschillen naargelang van het soort van uitgevoerde installatie. 

Anderzijds omdat sommige plannen maar in één van de twee versies worden aangeboden: hetzij een installatie van het type "do-it-yourself", hetzij een installatie die door een technicus moet worden gedaan.

Is het mogelijk om verschillende simkaarten te combineren in een gecombineerd aanbod?

Met het tariefvergelijkingsprogramma is het niet mogelijk om binnen eenzelfde bundel verschillende simkaarten te combineren.

Waarom kan ik mijn tariefplan voor een bundel niet zien?

Het tariefvergelijkingsprogramma geeft de tariefplannen voor particuliere klanten weer die momenteel verkrijgbaar zijn en in het programma zijn ingevoerd door de operatoren.

 Het is echter mogelijk dat uw tariefplan in ons programma niet terug te vinden is. Dit kan verschillende redenen hebben:


-        Ofwel is uw plan niet langer te koop voor nieuwe klanten. In dat geval kunt u beter contact opnemen met uw operator om inlichtingen over dat tariefplan te krijgen.

 

-        Ofwel heeft uw operator geen tariefplan ingebracht. In dat geval vragen wij u ons dat te laten weten. Wij zullen de operator aanspreken om de redenen te beoordelen waarom hij geen tariefplan in het systeem heeft ingevoerd.


Wij vestigen uw aandacht nogmaals op het feit dat in het tariefvergelijkingsprogramma alleen gebundelde aanbiedingen in aanmerking worden genomen die onder de naam "pack" of "shake" op de markt worden gebracht via de verschillende verkoopkanalen van de telecommunicatieoperatoren die ctief zijn op de Belgische particuliere markt. 


Wij benadrukken in het bijzonder het feit dat de module "bundels"geenszins bestemd is om "gemixte" aanbiedingen te kunnen vergelijken, of ze nu van dezelfde operatoren zijn, dan wel verschillende operatoren.


Hoe houdt de tariefvergelijker rekening met de modem/decoderkosten? 

Wanneer voor de telecommunicatiedienst een toestel moet geleverd worden door de operator (voorbeelden: modem of decoder), houdt het programma, naargelang van het geval, rekening met de maandelijkse huurprijs of de aankoopprijs afgeschreven over 36 maanden.

Er zijn drie mogelijkheden:

Het toestel wordt te huur aangeboden:

De prijs van het toestel zit in het abonnement: de vermelding "gratis dienst" verschijnt naast de kosten voor het toestel.

De prijs van het toestel zit niet in het abonnement: de kosten voor het toestel worden toegevoegd aan de gemiddelde maandelijkse kostprijs. 

Het toestel wordt te koop aangeboden:

De aankoopprijs van het toestel wordt afgeschreven over 36 maanden en het bedrag van die afschrijving wordt toegevoegd aan de gemiddelde maandelijkse kostprijs. 

Het toestel wordt zowel te huur als te koop aangeboden:

Wanneer een operator een toestel dat te maken heeft met de werking van een telecommunicatiedienst - bijvoorbeeld een modem of decoder - tegelijk te huur en te koop aanbiedt, wordt deze dubbele informatie opgenomen in de tool. Het programma zal de 2 kosten vergelijken en zal in de resultaten de meest voordelige formule voor de gebruiker weergeven.

Concreet bestaat deze aanpak erin om in het geval een toestel wordt verstrekt, de maandelijkse huurprijs te vergelijken met de afschrijving van de aankoopprijs over een duur van 36 maanden en de meest voordelige formule te selecteren. Indien nodig wordt gespecificeerd of deze kosten maandelijkse huurprijzen zijn of indien de lasten worden verdeeld over 36 maanden.

 

Het is eveneens mogelijk dat er momenteel een promotie geldt op het materiaal. Indien dat het geval is, wordt de promotie in het blauw weergegeven bij de details van het plan. 

Ontwerp en ontwikkeling door EasyChange