Even geduld aub. Berekening is in volle gang
help-button
Sluiten

Welkom bij het BIPT-onlinehulpsysteem. Door op de knop 'Help' te klikken kunt u steeds meer informatie krijgen over het scherm dat u momenteel bekijkt.

Gebruiksvoorwaarden (aansprakelijkheid)


Het tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT streeft een strikt informatief doel na. De resultaten die worden verkregen door van het programma gebruik te maken, worden door het BIPT zuiver ter informatie meegedeeld op grond van de gegevens die voor dat specifieke doel door de aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten zijn overgezonden. De inlichtingen die op die manier worden verkregen, zijn van algemene aard en hangen af van de informatie die de gebruiker in de applicatie invoert. Zij weerspiegelen niet noodzakelijk de specifieke situatie van de gebruiker, die wordt verzocht rechtstreeks de operatoren te raadplegen die actief zijn op de markt voor elektronische communicatie, indien hij meer nauwkeurige informatie wil krijgen of informatie die specifiek aan zijn persoonlijke situatie is aangepast.

Het Instituut wijst alle verantwoordelijkheid af voor het geval dat de resultaten die door het tariefvergelijkingsprogramma worden verstrekt, niet daadwerkelijk zouden overeenstemmen met de tariefformules die voor de gebruiker het meest voordelig zijn, of indien de door de applicatie verstrekte resultaten niet zouden overeenstemmen met de tarieven en met de voorwaarden inzake levering van elektronische-communicatienetwerken of -diensten die werkelijk door de operatoren worden toegepast.  De resultaten die door het programma worden verstrekt, zijn enkel bestemd om de gebruikers te helpen in hun zoektocht naar het tariefplan dat het best aan hun gebruikspatroon beantwoordt, door hun een eerste aanwijzing te geven van tariefplannen die mogelijkerwijs een hoge mate van overeenstemming vertonen met hun consumptiegewoonten, zoals zij die zelf hebben beschreven door middel van de gegevens die in de applicatie zijn ingevoerd. De gebruikers van het tariefvergelijkingsprogramma worden verzocht bij de operatoren de juistheid na te gaan van de resultaten die door de applicatie worden verstrekt, alsook de relevantie van de voorstellen die opgenomen zijn in de lijst van de tariefplannen die door de applicatie worden opgesomd.

Ontwerp en ontwikkeling door EasyChange