Even geduld aub. Berekening is in volle gang
help-button
Sluiten

Welkom bij het BIPT-onlinehulpsysteem. Door op de knop 'Help' te klikken kunt u steeds meer informatie krijgen over het scherm dat u momenteel bekijkt.

Disclaimer


De inlichtingen die via deze tariefvergelijkingstool beschikbaar worden gesteld, worden te goeder trouw door het Instituut meegedeeld op basis van de gegevens die het daartoe ontvangt vanwege de operatoren die netwerken en/of diensten voor elektronische communicatie aanbieden. De operatoren zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij aan het Instituut overzenden, alsook voor het updaten ervan. Het Instituut wijst alle verantwoordelijkheid af voor het geval dat het resultaat dat door het tariefvergelijksprogramma wordt gegeven, niet zou overeenstemmen met de tarieven en de leveringsvoorwaarden van de netwerken of diensten voor elektronische communicatie die momenteel bij de operator gelden.

Ontwerp en ontwikkeling door EasyChange